Producenci
Promocje
Promocja Materac New Memory 2,0 - Per Dormire
Promocja Materac New Memory 2,0 - Per Dormire
2 174,00 zł 1 956,00 zł
Promocja twardy materac Rinfresco - Per Dormire
Promocja twardy materac Rinfresco - Per Dormire
2 979,00 zł 2 621,00 zł
Promocja Materac piankowy średni Adam Plus Per Dormire
Promocja Materac piankowy średni Adam Plus Per Dormire
2 634,00 zł 2 370,00 zł
Promocja Materac Medical Form HD 3,5  Visco PerDormire
Promocja Materac Medical Form HD 3,5 Visco PerDormire
5 624,00 zł 5 060,00 zł
Promocja Włoski materac Air San Per Dormire
Promocja Włoski materac Air San Per Dormire
5 279,00 zł 4 750,00 zł
Promocja Materac Gran Sonn De Luxe - Per Dormire
Promocja Materac Gran Sonn De Luxe - Per Dormire
4 014,00 zł 3 612,00 zł
Promocja Talalay Materac lateksowy Queen
Promocja Talalay Materac lateksowy Queen
2 920,00 zł 2 336,00 zł
Promocja Materac twardy Silver Mind Plus PerDormire
Promocja Materac twardy Silver Mind Plus PerDormire
1 714,00 zł 1 542,00 zł
Stolik nocny Industrial
Stolik nocny Industrial
500,00 zł 399,00 zł
szt.

Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Poniższy dokument, zwany w dalszej części „Regulaminem" reguluje ogólne zasady korzystania z oferty handlowej przedstawionej przez sklep internetowy www.materacesypialnie.pl. z siedzibą i sklepem stacjonarnym w Łomiankach przy ul. Kolejowej 69 na 1 piętrze. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu będą obwieszczane poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej www.materacesypialnie.pl. Data publikacji informacji o jakichkolwiek zmianach jest również datą, z jaką dane zmiany zaczynają obowiązywać. W przypadku zamówień będących w toku zmiany regulaminu bez osobnych zastrzeżeń nie obowiązują.
2. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się na stronie internetowej o adresie www.materacesypialnie.pl jest firma Smart Klima Piotr Myszakowski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 ul. Partyzantów 9 NIP: 531-151-97-35, REGON: 364501579
3. Sklep internetowy o adresie strony: www.materacesypialnie.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania z oferowanej przez sklep internetowy oferty, upoważnione są wyłącznie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


1. Podstawowym warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie formularza zamówieniowego wraz z zaakceptowanymi zawartymi w nim warunkami oraz automatyczne przesłanie go na wskazany, specjalnie wyznaczony do tego adres.
2. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.
3. Wysyłający ze sklepu internetowego www.materacesypialnie.pl, w momencie wypełnienia formularza zamówieniowego oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu, zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania co potwierdzają poprzez wypełnienie formularza zamówieniowego. W przypadku niedotrzymania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu firma Smart Klima uprawniona jest do unieważnienia złożonego zamówienia.
4. Wysyłający składający zamówienie bądź zapytanie na stronie internetowej www.materacesypialnie.pl równocześnie zgadza się na wykorzystanie danych zawartych w formularzu lub wiadomości elektronicznej.
5. Adres, adres e-mail, telefon zostaną wykorzystane do realizacji umowy, głównie celem potwierdzenia złożonego przez Wysyłającego zamówienia. Podane dane zostaną również udostępnione kurierowi firmy spedycyjnej, która realizować będzie przesyłkę, celem ułatwienia kontaktu z Klientem, na wypadek jakichkolwiek trudności z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez zamawiającego adres.
6. Najważniejszym, jednak nie jedynym, warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowo wypełniony i wysłany formularz znajdujący się na stronie internetowej www.materacesypialnie.pl
7. W momencie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przesłanych formularzy, czy jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających całkowitą bądź czasową realizację złożonego zamówienia, firma Smart Klima zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, zmiany warunków zamówienia bądź też anulowania zamówienia, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zobowiązany jest do podania numeru telefonu, który znajduje się w miejscu, do jakiego ma zostać dostarczony zakupiony towar. Zamawiający zobowiązany jest również do podania adresu e - mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
2. Formularze wypełnione w sposób nieprawidłowy nie będą rozpatrywane.
3. Zamówienia składane droga elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
4. Materace i meble zamówione przez klienta mogą być przetrzymanie na magazynie sklepu Materace Sypialnie bez dodatkowych opłat maksymalnie 1 miesiąca. Dłuższy termin wyceniany będzie indywidualnie w zależności od gabarytów i terminu. Jeżeli zamówienie będzie zalegać dłużej niż 6 miesięcy. Łózko przechodzi na własność sklepu a pozostawiony przez klienta zadatek przepada. Chyba, że ustalono inaczej.
5. Jeżeli klient zdecyduje się przetrzymywać meble na magazynie sklepu zaliczka przechodzi w zadatek, co może skutkować utratą wpłaconych pieniędzy jeżeli klient będzie przetrzymywał zamówione rzeczy dłużej niż 6 miesięcy chyba, że strony ustaliły inaczej.

Dostawa


1. Przy zamówieniu pobieramy zaliczkę w wysokości minimum 30% wartości całego zamówienia.
2. Większość mebli przychodzi w paczkach (częściach) do montażu własnego.
3. Smart Klima nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia produktów z powodu przeszkód architektonicznych.
4. Materace i meble wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
5. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.


Dostawa na terenie Warszawy, Łomianek oraz okolic (do 30 km od sklepu ul. Kolejowa 69):
1. Zapewniamy bezpłatny transport firmowy.
2. Dostawca nie ma obowiązku wniesienia paczek do domu po schodach, chyba że strony ustaliły inaczej.
3. Na życzenie nasi dostawcy mogą dokonać montażu za dodatkową opłatą.


Zapewniamy bezpłatny transport materacy, łóżek tapicerowanych, łóżek drewnianych oraz mebli na terenie całego kraju przy zakupach powyżej 6000 zł.

1. Materace i meble dostarczamy firmami przewozowymi jeżeli adres dostawy jest oddalony co najmniej o 30 km od siedziby firmy (Łomianki ul. Kolejowa 69)
2. Kurier / Dostawca nie ma obowiązku wniesienia materacy i mebli bezpośrednio pod drzwi.


Klauzula informacyjna sklepu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest SMART KLIMA Piotr Myszakowski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100) ul. Partyzantów 9, tel.: 880-640-240, adres e-mail: biuro@smartklima.com.pl, dalej zwana „Administratorem”.
2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) realizacji procesu sprzedaży i wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
b) realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów (w tym w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi księgowe oraz pocztowe) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a) realizacja procesu sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,
b) realizacja procesu reklamacji i odstąpienia od umowy - 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
c) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
5. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
6. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.
7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.
9. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Polityka Prywatności


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.materacesypialnie.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).
2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§ 2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego mieszczącego się na stronie o adresie www.materacesypialnie.pl jest firma Smart Klima Piotr Myszakowski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Ul. Partyzantów 9 NIP: 531-151-97-35, REGON: 364501579, z adresem e- mailowym biuro@smartklima.com.pl(dalej jako „Administrator”).

§ 3 Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail anna@materacesypialnie.pl lub pisemnie na adres: Materace Sypialnie 05-092 Łomianki Ul. Kolejowa 69 (1 piętro)

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
a) prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
b) realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
c) marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
d) udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
f) realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
g) prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
h) badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
i) archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
j) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a) dane dotyczące prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
b) dane związane z realizacją zamówień - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
c) dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
d) dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
f) dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
g) prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.
h) prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej
i) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
j) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

§ 7 Kategorie danych osobowych

1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) w związku z założeniem konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia;
b) w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP;
c) w związku z subskrypcją newslettera: adres e-mail;
d) w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail oraz imię;
2. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

§ 8 Pliki cookies

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
a) rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
b) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,
e) zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.
4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
5. Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty Klienta w Sklepie internetowym analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Sklepu internetowego (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics.
6. Sklep internetowy korzysta z narzędzia marketingowego Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc. Facebook Pixel gromadzi informacje o zachowaniu Klienta w Sklepie internetowym i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Facebook Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności serwisu Facebook (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
7. Sklep internetowy posiada podpięte kody usług Google AdWords, które używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe wyświetalne są reklamy na postawie poprzednich wizyt Klienta na danej stronie internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania wyświetlania reklam w ten sposób za pomocą Menedżera preferencji reklam https://adssettings.google.com/authenticated

§ 9 Udostępnianie danych

1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
a) pocztowe,
b) płatności elektronicznych,
c) księgowe,
d) hostingowe,
e) marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego,
f) widżetu kontaktowego,
g) bankowe,

§ 10 Uprawnienia Klientów

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl